Badania elektrooporowe w Grzybowie Dyskusje nad wynikami pomiarów próbnych i sprawdzanie poprawności połączeń trwają czasami długo zanim przejdzie się do wykonania kilkuset pomiarów, jakie wykonuje się podczas jednego dnia pracy.Wstecz Domowa Dalej