Badania elektrooporowe w Grzybowie
"Pomiarowcy" uciekli pozostawiając komputer w szczerym polu!Wstecz Domowa Dalej