Badania elektrooporowe na Placu Kolegiackim w Poznaniu
Celem badań było uchwycenie zarysu dawnej Kolegiaty, od której plac obecnie nosi nazwę, przed planowanymi tam badaniami archeologicznymi.

Nie były to jedyne badanie przeprowadzone przez naszą ekipę w trudnych miejskich warunkach Zastosowana metoda potencjałowa wymapga aby elektrody odniesienia znajdowały się w bardzo dużej odległości, co w niewielkiej przestrzeni jest prawie nieosiągalne! Takich problemów nie ma w otwartych wiejskich przestrzeniach nawet jesli ograniczone są wałami grodziska


wbijanie elektrod
Badania elektrooporowe na Placu Kolegiackim w Poznaniu
Na zdjęciu wbijanie elektrod na trawniku.
Czynność tę należy powtórzyć dzieiątki razy,
tak oby badany obszar pokryć siatką pomiarową.


stanowisko pomiarowe
sygnały z elektrod były doproawdzanie do mierników
usytuowanych na zaimprowizowanym stanowisku pomiarowym.
Tym razem jednak trzeba się było obejść bez komputera.
Laptaop był dla naszej ekipy w owym czasie nieosiągalny,
a prowadzenie kabli poprzez ruchliwy plac niebezpieczne.Z powrotem | Komputer w archeologii  | Strona główna
Foto relacje z badań elektrooporowych: Plac Kolegiacki | Dziekanowice | Święty Wojciech k/Międzyrzecza | Święty Wojciech w Poznaniu | gród w Grzybowie | Artykuły: Teoretyczne podstawy metody elektrooporowej | PROSPEKCJA ELEKTROOPOROWA OSTROWA LEDNICKIEGO | Badania metodą elektrooporową kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła Apostołów w Sławsku, woj. słupskie

© Copyright CyjSoftware